Madrasah Muslim Care Malaysia, Reyhanli, Turki


Terdapat 3 sekolah semuanya iaitu, pra sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Madrasah ini menggunakan silibus Kerajaan sementara Syria yg berpusat di Gaziantep, Turkey. Pengajian Al-Quran, Tahfiz, Hadis dan juga Akademik.

Filters: ,